TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Garanti Süresi Nedir? TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Modem Arızası, ZTE TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Power Işığı Yanmıyor, TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Modem Arızası Durumunda Yapılacaklar, TP-LİNK VC220-G3u AC1200 iade süreci, TP-LİNK VC220-G3u AC1200

TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Garanti süresi ürün teslimatından itibaren başlar ve 3 yıldır. TP-LİNK VC220-G3u AC1200 Türk Telekom Bayi ya da Ofisten satın alınan modemler 14 gün içerisinde arıza yapması durumunda Türk Telekom Ofis ya da Bayisinden yenisi ile değiştirilebilmektedir.

TP-LİNK VC220-G3u AC1200 modemin 14 gün sonrasında arıza yapması durumunda modem servisinden destek alınmalıdır. 3 yıllık garanti kapsamı süresince aşağıdaki garanti kapsamında modem firmasından destek alınabilmektedir.

Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti altındadır. Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6602 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanunun 11.maddesinde yer alan,

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretiz onarılmasını isteme,

d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

TP-LİNK VC220-G3u AC1200 MODEM KURULUMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkı kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün, Tüketiciye tesliminden sonra garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici ürünün bedeli iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ürünün tamir süresi 20 işgününü geçemez. Bu süre içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerlerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya mahkemesine başvurabilir.

TP-Link VC220-G3u KABLOSUZ ŞİFRE DEĞİŞTİRME ADIMLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ